ჩვენი სტიპენდიანტები

map scholar schools updated-02-GE

გვჯერა, რომ საქართველოს განვითარება განათლებით იწყება, ეს იქნება უნივერსიტეტში, ტექნიკურ სასწავლებელში თუ ხელობის შესწავლით მიღებული ცოდნა. დღეს ჩვენი ქვეყნის რეალობა განსხვავებულია - რეგიონებში სტუდენტებსა და ოჯახებს უმაღლესი განათლების მისაღებად ფინანსური სახსხრები არ გააჩნიათ.

ჩვენი სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში სტუდენტები 2,500 ლარს (საჯარო უნივერსიტეტის სწავლების ყოველწლიური გადასახადის ოდენობა) მიიღებენ ოთხი წლის განმავლობაში, წელიწადში ერთხელ. ამავდროულად, პროგრამის ფარგლებში სტუდენტს მოეთხოვება შეინარჩუნოს მაღალი საშუალო ქულა და ყოველწლიურად წარადგინოს ორი პრეზენტაცია თავის მშობლიურ თემში. პრეზენტაციები შინაარსობრივად უნდა ეხებოდეს იმ სარგებელს, რასაც ისინი პროგრამის ფარგლებში იძენენ. დღემდე MAC Georgia-ს სტიპენდიამ შესაძლებლობა მისცა 86 სტუდენტს, რომ სწავლა გააგრძელონ სკოლის დამთავრების შემდეგ.

სასტიპენდიო პროგრამა არ იარსებებდა რომ არა დონორების გულისხმიერი მხარდაჭერა. სხვადასხვა ბიზნესი და ინდივიდუალური დონორი ერთ ან რამდენიმე სტიპენდიანტს სწავლის გაგრძელებაში უწყობენ ხელს. ამგვარად სტიპენდიანტების რაოდენობა იზრდება და უფრო მეტ ახალგაზრდას ეძლევა შანსი საკუთარი მომავალი თავისი შრომისა და განათლების საფუძველზე სასიკეთოდ წარმართოს. დონორების მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა იმედს გვაძლევს, რომ საქართველოში ყველა ახალგაზრდას ერთ დღეს აუცილებლად ექნება უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა.

ინდივიდუალური დონორების მიერ დაფინანსებული სტუდენტები

სახელი ადგილი უნივერსიტეტი ფაკულტეტი კურსი დონორი
ანა კორტი ჩხარის საჯარო სკოლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია II კურსის სტუდენტი სალომე შელია
დავით სივსივაძე ჩოჩხათის საჯარო სკოლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომპიუტერული მეცნიერებები I კურსის სტუდენტი პაშა ბანკი საქართველო

ჩვენი სტიპენდიანტები მთელი საქართველოს მასშტაბით

ჩხარი
გიგა გრძელიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
მარი ზარნაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ანა კორტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტ მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ელენე ნიქიბიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი მედიცინა
ქრისტინა ჩიტიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი
ნინო ფანჩულიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ჰუმანიტარული მეცნიერებები
გიორგი ცქიფურიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი სოციალური მეცნიერებები
არჩილ ცქიფურიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი სოციალური მეცნიერებები
ნინო კორტი თავისუფალი უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
მარიამ ფანჩულიძე აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ინგლისური ფილოლოგია
ჩოჩხათი
ნიკა აბულაძე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ნავიგაცია
ირაკლი მარშანიშვილი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი მათემატიკა
დავით სივსივაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
დუისი
ზინა ალხანაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ინგლისური ფილოლოგია
ლიმან გუმაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მადინა ქავთარაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
მადინა ალხანიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ჰუმანიტარული მეცნიერებები
მაგამედ ალდამოვი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ინფორმაციული სისტემების მენეჯმენტი
მედო გაუგაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ჟურნალისტიკა
მარხა ხანგოშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ფილოლოგია
მარიამ ალდამოვი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ფარმაცია
ნახიდური
ულკარ გუსეინოვა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი საინჟინრო ეკონომიკა
ელმარ აივაზოვი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი სტომატოლოგია.
ლატალი
ბაბალე უდესიანი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ირინე გირგვლიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ჰუმანიტარული მეცნიერებები
გიორგი გირგვლიანი საქართველოს უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ანი ფირცხელანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი
სალომე ხორგუანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ჟურნალისტიკა
ბექა გირგვლიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
თამარ გირგვლიანი კავკასიის უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ინგლისური ფილოლოგია
ანა ივეჩიანი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ტურიზმი
გიორგი ფირცხელანი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ბიზნესის ტექნოლოგიები
დემეტრე ფარჯიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
კოტე გაბულდანი საქართველოს უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი პოლიტიკური მეცნიერებები
თინათინ გვირჩიანი საქართველოს უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი არქეოლოგია
ქრისტინა კვანჭიანი საქართველოს უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ფსიქოლოგია
ლედი გერლიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ჰუმანიტარული მეცნიერებები
თემურ წერედიანი საქართველოს უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი საჯარო მმართველობა
ძევრი
ანა ქოჩიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ბიზნესის მენეჯმენტი
თამარ ლამარიძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ფარმაცია
ნანო მაკარიძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ფარმაცია
მთვარისა პატარიძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი სოციალური მეცნიერებები
გიორგი ფანჩულიძე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
დონი ფანჩულიძე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი კომპიუტერული მეცნიერებები
რომა ვაჭარაძე აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი
ტარიერ ფანჩულიძე აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი მათემატიკა
ლაშა ფანჩულიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი კომპიუტერული მეცნიერებები
თამუნა კალატოზი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ანა ვერულაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ვიტალი ბოგვერაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ნინო სოფრომაძე აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტიv ინგლისური ფილოლოგია
ნათია ჭანტურიძე საქართველოს უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ინგლისური ფილოლოგია
ანუკა ჭანტურიძე კავკასიის უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი საერთაშორისო ურთიერთობები
გიგა ფანჩულიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი სოციალური მეცნიერებები
მარი სოფრომაძე აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი სოციალური მეცნიერებები
ნათია მეფარიძე აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი სოციალური მეცნიერებები
ნინი ფანჩულიძე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ფარმაცია
ნინო მემანიშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი
სოფია ღავთაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ნანა გიგაშვილი აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ინგლისური ფილოლოგია
მარფიამ მესხი საქართველოს უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ფილოლოგია
თამარ ჩხარტიშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
დავით ქოჩიაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
მარიამ სახელაშვილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი ფილოსოფია
ლუკა კალატოზი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ნინო კალატოზი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი მედიცინა
ხელედი
ღვთისავარ ლიპარტელიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი კომპიუტერული ტექნოლოგიები
ნინო ლიპარტელიანი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი ჰუმანიტარული მეცნიერებები
მარიამ ქარდავა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი IV კურსის სტუდენტი ბიზნესის ტექნოლოგიები
მარიამ აფაქიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი იურიდული ფაკულტეტი
ვაკო გაზდელიანი სპორტის უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი მწვრთნელი
მერჯევი
იაკობ ჭიღლაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი III კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი
თამილა ჭიხორია საქართველოს უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი
მარიამ შაორშაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი II კურსის სტუდენტი ბიზნესის ადმინისტრირება
ირაკლი ენუქიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი მედიცინა
ირაკლი ქემეტელიძე კავკასიის უნივერსიტეტი I კურსის სტუდენტი იურიდიული ფაკულტეტი

Spread the love

Tell us what you think