ჩვენი დისტანციური (ონლაინ) ტრენინგები

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უახლესი ინფორმაცია მისაწვდომი და სარგებლის მომტანი უნდა იყოს ყველა პირისთვის, მიუხედავად მათი გარემო პირობებისა და მდებარეობისა. სწორედ ამ მიზნით „მაკ“-ის ექსპერტთა მულტიდისციპლინური გუნდი ქმნის მთელ რიგ ონლაინ ტრენინგებს, რომლებიც ყველასათვის უფასო და ხელმისაწვდომია. ამ გზით ჩვენ ვნერგავთ ინკლუზიას პრაქტიკაში. განათლება აღწევს სხვადასხვა კულტურაში, შეხედულებებში, ქცევებსა და სტანდარტულ პრაქტიკაში; განათლება ცვლის ადამიანთა ცხოვრებას.

სესიების რაოდენობა: 5

აღწერილობა: აღნიშნული ტრენინგი განიხილავს პრობლემურ ქცევებს და მონაწილეებს აცნობს ქცევის მართვის ეფექტურ სტრატეგიებს. იგი რეკომენდირებულია მშობლების, ოჯახის წევრების, პედაგოგებისა და განათლებისა და/ან ბავშვთა დაცვის სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისთვის. ყოველ სატრენინგო სესიას მოსდევს კითხვები, რომლებზე პასუხებიც არანაკლებ 70%-ის სიზუსტით უნდა გაეცეს, რათა მონაწილე შემდეგ სატრენინგო სესიაზე გადავიდეს. ხუთივე ნაწილის და მათი შეკითხვების გავლის შემდეგ, მონაწილეებს უსწევთ ფინალური გამოცდის ჩაბარება.

სერთიფიკატი: სერთიფიკატს მიიღებს ყველა ის მონაწილე, რომელიც ფინალურ გამოცდაზე ქულათა არანაკლებ 80%-ს მიიღებს.

Number of sessions: 13

Description:   Inclusive education is defined, with its main principles and the steps necessary for its implementation discussed. Also discussed is who is included in a grouping of individuals with special educational needs and how their education is provided in Georgia.

The thirteen video sessions include:

 • Inclusive Education
 • Anxiety Disorders and OCD
 • Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
 • Autism Spectrum Disorder
 • Cerebral Palsy
 • Epilepsy
 • Hearing and Visual Impairment
 • Intellectual Development Disorder
 • Learning Disability
 • Mood Disorders:  Depression and Bipolar Disorder, Suicide, and Schizophrenia
 • Muscular Dystrophy
 • Oppositional Defiant Disorder
 • Tics

Certification: Certification will be provided to those who score at least 80% on the final exam.

online training-1000×600

VIDEO RESOURCES

ON

YOU TUBE

MAC Georgia has produced a series of short, informational videos on a variety of subjects relevant to the community we serve in Georgia.