შენი სახელმწიფო სერვისები

რეგიონული სერვისები

სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე

Samegrelo-Zemo Svaneti-500px

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3556124

  • შშმ ბავშვების დახმარება
  • ყრუ-მუნჯების დახმარება
  • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარება

Address: ქ. აბაშა, ტროფი დარასელიას ქ. №1, 0200, მოქალაქეთა მისაღები-0421

291808
ცხელი ხაზი: 599855825

gamgeobaabasha@yahoo.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3551570

·         შშმ პირების სოციალური დაცვა

Address: ქ. ზუგდიდის მერია: ქ. ზუგდიდი, ზვიად გამსახურდიას გამზირი №45, 2100

0415 251530
ცხელი ხაზი: 591445312

zugdidi.meria@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3501304

· ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით
შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

Address: ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქ. №10, 3100

599070392, 577030663

martvilisgamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3208387

·         მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების დახმარების პროგრამა

Address: ქ. მესტია, სეთის მოედანი 1

577920600, 235895046, 595855544

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3504553

·         შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა

Address: ქ. სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. №103, 4100

413 277031
ცხელი ხაზი: 413 77031

senakis-gamgeoba@posta.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3536479

·         უსინათლოების მატერიალური დახმარება
·         მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

Address: ქ. ფოთი, ამღაშენებლის ქ. №12, 4400

0493 221295

poti.info@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3495555

·         შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა

Address: ქ. ჩხოროწყუ, დავით აღმაშენებლის ქ. №1, 5000

595517065
ცხელი ხაზი: 599856583

info.gamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3518639

·         მოსახლეობის სოციალური  უზრუნველყოფა

Address: ქ. წალენჯიხა, კ. სალიას ქ. №5, 5200

599857220
ცხელი ხაზი: 599647050

tsalenjikhisgamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3516509

·         მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
·         ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. №189, 5800

414222193/222543
მოქალაქეთა მისაღები: 414222139

gamgeoba@khobi.ge

გურიის მხარე

Guria

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3519230

·         ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის

Address: ქ. ლანჩუთი, კოსტავას ქ. №37, 2800

8494 223016

lanchkhuti@lic.org.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3508696

·         უსინათლო პირების ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
·         შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება

Address:     ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1, 3500

0496 2261010

info@oz.gov.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3519128

·         ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება
·        18 წელს ზევით ასაკის შ.შ.მ პირების სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტების შეძენა (12,0 ათასი ლარი);
·         ჰემოფილიით დაავადებულ ბავშვთა და მოზრდილთა დახმარება (1,8 ათასი ლარი);
·         0-დან 18-წლამდე ასაკის შ.შ.მ. პირების მედიკამენტების შეძენის ხარჯი (7,0 ათასი ლარი)
·         ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების ოჯახების დახმარება (10.2 ათასი ლარი);
·    ა(ა)იპ განათლების ცენტრის (6-დან 18-წლამდე პირების დღის ცენტრი, კომუნალური და კვების პროდუქტების ხარჯი) თანადაფინანსება (13,0 ათასი ლარი);

Address: ქ. ჩოხატაური, წერეთლის ქ. №2

577959738

contact@chokhatauri.ge, sakrebulo@chokhatauri.ge

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Adjara

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3526946

·         18 წლამდე ასაკის შშმ სტატუსის მქონე ბავშვების სტომატოლოგიური, ორთოდონტიული და ორთოპედიული მომსახურება.

·         შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და მცირე ტიპის საოჯახო სახლის ბენეფიციარების მომსახურეობა (ურეკი);

·         შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების და ომის ვეტერანი ასაკით პენსიონერების, ბენეფიციარების მომსახურეობა (წყალტუბო);

·         შშმ სტატუსის ბავშვთა, ომის ინვალიდების თანმხლები პირების მომსახურეობა (წყალტუბო);

·         ეტლით მოსარგებლე შშმ სტატუსის მქონე სტუდენტების სატრანსპორტო ხარჯების სუბსიდირება.

Address: ქ. ბათუმის მერია: ქ. ბათუმი, ლ. ასათიანის ქ. № 5, 6010

0422 27 26 06

info@batumi.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3509708

·         ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პირობითი კოდი 06 01 01)
·         შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა

Address: დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3, 250000

keda.gamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3520635

·         ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
·         ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
·         ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული

Address:  ქობულეთის გამგეობა:  ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი №141, 6200

426 67209

gamgeoba@kobuleti.org.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3506446

·         ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით) მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

Address: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ. №30, 6300

599852009

adm.shuakhevi@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3501597

·         ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
·         ხანდაზმულთა და შშმ პირთა შინმოვლა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში
·         ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა

Address: ქ. ბათუმი, დიდაჭარის ქ. №23, 6000

422 259313

khelvachauri.mun@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3518414

·         ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
·         ეპილეფსიით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
·         პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

Address: ხულოს გამგეობა:  დაბა ხულო, ტბელ აბუსერიძის ქ. №1, 6500

423 70001

gamgeoba@khulo.ge

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის მხარე

Raja-Lechkhum-Kvemo-Svaneti

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3526441

·         სამედიცინო მომსახურეობა
·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება

Address: ქ. ამბროლაურის მერია: ქ. ამბროლაური, ბრატისლავა-რაჭის ქ. №11

0439 221937

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3505673

·         ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
·      შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address: ქ. ლენტეხი, თამარ მეფის ქ. № 24

595085205, 598741955

Municipality.lentechi@yahoo.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3494047

·         ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address:ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი №1

577998582,  591 010366

onisgamgeoba@yahoo.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3531875

·         ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address: ქ. ცაგერი, 5100, რუსთაველის ქ. №64

599 182425

cageri-gamgeoba@mail.ru

იმერეთის მხარე

Imereti

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3520603

·         ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
·         შშმ პირთა დახმარება

Address: ქ. ბათდათი, აკაკი წერეთლის ქ. №9

577784078, 0434222929

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3526822

·         ბავშობიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება
·         სოციალური პროგრამები
·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address: თავისუფლების ქუჩა 65

596 40 77 40

vanis.gamgeoba@yahoo.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3502200

·         შშმ პირების ფინანსური დახმარება
·         უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეფსია პარკინსონი) 100.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
·         ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების ფინანსური დახმარება 10.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 15)

Address: ქ. ზესტაფონი, აკაკი წერეთლის ქ. № 11

0492252626, 595225550

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3442511

·         სოციალური პროგრამები
·         ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
·         ინვალიდთა ასოციაცია (პროგრამული კოდი 06 02 02)
·         სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

Address: ქ. თერჯოლა, შოთა რუსთაველის ქ. № 109

599 113903

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3505779

·         ა(ა)იპ სახლი ”თანადგომა” 170,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
·         ა(ა)იპ  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის „სათნოების სახლი“
·         სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
·         სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
·         ლეიკემიით, ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით, დიაბეტით და აუტიზმით დაავადებული ბავშვების ყოველთვიური ფინანსური დახმარების პროგრამა
·         შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება

Address: რესპუბლიკის 6,  2224242

samtrediisgamgeoba@mail.ru

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3551049

·         შშმ პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
·         ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

Address: ქ. საჩხერე, თავისუფლების ქ. №4, 4000

435 221300

info@sachkhere.gov.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3498207

Address: ქ. ტყიბული, კარლო ლომაძის მოედანი №3

0497 222020, 0497 222525

municipal@tkibuli.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3468659

·        პანდუსების მოწყობა
·        ჯანმრთელობის დაცვა ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა
·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება
·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარების და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა
·         კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება
·         ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა

Address: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზირი №3

0431 242651

contact@kutaisi.gov.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3497610

·         შშმ ბავშვთა და პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
·         ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრის დაფინანსება

Address: ქ. წყალტუბო, შოთა რუსთაველის ქ. № 25

595952259, 595909050

natiagaxokidze@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3568822

·         შშმ პირთა სოციალური დახმარება
·         შშმ ბავშვთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

Address:  ნინოშვილის ქუჩა 7

251554

chiatura@mail.ru

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3478682

·         18 წლამდე შშმ ბავშვების დახმარება

Address: დაბა ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. №15, 5600

433221949

kharagauli@imereti.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3494012

·         შშმ ბავშების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

Address: თავისუფლების მოედანი №6

222555

khonisgamgeoba@yahoo.com

სამცხე -ჯავახეთის მხარე

Samtzkhe-Javakheti

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3502152

·         სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი

Address:  დაბა ადიგენი, თამარ მეფის ქ. №5

0366291261

adigenigamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3473027

·         სოციალური დახმარება
·         შშმ პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი

Address:  თამარის ქ. 3

595 091222

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3511356

·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახებიდან ბავშვების ფასიანი სწავლის დაფინანსება.
·         შშმ პირების ერთჯერადი დახმარება
·         ექსტრემალური შემთხვევების, ოპერაციებისა და მკურნალობის ხარჯების დაფინანსება
·         ფინანსური დახმარება მედიკამენტებისათვის

Address: ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის №11

262 223233

varchutyun@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3580173

·         ომში მებრძოლი შშმ პირთა მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანასება;
·         მხედველობით მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
·         საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმ პირთა სოციალური დახმარება

Address: ქ. ახალციხე, შალვა ახალციხელის ქ. №2, 0800

365  220808

Akhaltsikhegamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3512656

·         სოციალირად დაუცველი და უმწეო, მათ შორის მოძრაობის უნარშეზღუდული პირებისთვის უფასო სადილის დაფინანსება.
·         ომში მონაწილე შშმ პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება
·         18 წლამდე შშმ პირთა ოჯახების ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
·         სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
·         სოციალური დახმარება 18 წლამდე შშმ პირებს

Address: ქ. ბორჯომი, მცხეთის ქ. №5

036 223355 /224499

borjomimunicipality@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3509894

·         შშმ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

Address: ქ. ნინოწმინდა, ალექსანდრე პუშკინის ქ. № 43

0361222244, 591918866

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი

Samkhret-Oseti

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3510782

Address:  მცხეთა, სოფელი წეროვანი

599987198, 577953202, 223 238217

შიდა ქართლის მხარე

Shida-Kartli

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3548570

·         სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება
·         მოსახლეობის უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
·         უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება

Address: ქ. გორი, სტალინის გამზირი №16, 1400

საკრებულო: 599851815, 577500912

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3438583

·         შშმ პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
·         ცერებრალური დამბლით, რევმატოიდული ართრიტით, აუტიზმით, დაუნის სინდრომით და ფენილკეტონურიით დაავადებული ბავშვების დახმარება
·         კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის დაფინანსება
·         კორონაროგრაფიის დაფინანსება
·         უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

Address: ქ. კასპი, მერაბ კოსტავას ქ. № 18, 2600

ტელეფონი: 0371 222448

kmunicipaliteti@yahoo.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3457477

·         დაწესებულებაში მყოფ 25 წლამდე შშმ პირთა რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსება
·         მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

Address: ნინოშვილის N3, 4500

0369232121

qarelisgamgeoba@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3489731

·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეების ადაპტაციისთვის საჭირო ღონისძიებების დაფინანსება
·         მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირების და გადაადგილების პრობლემის მქონე შშმ ბავშვების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

Address: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. №2, 5700

368 242285

khashurimunicipality@gmail.com

ქვემო ქართლის მხარე

Kvemo-Kartli

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3548613

·         მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატულ შშმ პირების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სტაციონარში მოთავსების შემთხვევაში
·         18-წლამდე შშმ ბავშვების ფიზიოთერაპიისა და სარეაბილიტაციო მკურნალობის ნაწილობრივი დაფინანსება
·         სოციალურად დაუცველი შშმ პირების ოჯახების სამერქნე შეშით უზრუნველყოფა.
·         შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ყოველთვიური მატერიალური და სამედიცინო დახმარება
·         სოციალურად დაუცველი 18 წლამდე არასრულწლოვნები ლოგოპედის მომსახურების უზრუნველყოფა

Address: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №106, 1100

358 222500, 358 222555

bolnisimunicipality@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3500263

·         ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address: ქ. გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქ. № 127

ცხელი ხაზი: 595242363
გამგეობის კანცელარია: 595242662

gamgeoba.gardabani@gmail.com 

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3441935

·         სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯები
·         მუნიციპალური ტრანსპორტით უსინათლოების მგზავრობის საფასურის ნაწილობრივი ხარჯების ანაზღაურება

Address: ქ. დმანისი, წმინდა ნინოს ქ. № 41

03 60 22 24 64

dmanisi.mun@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3553131

·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
·         შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

Address: ქ. თეთრიწყარო, თამარ მეფის ქუჩა #34

(359) 22 23 58

gamgeoba@tetritskaro.gov.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3543388

·         ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

Address: ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. №73, 0357

223321

municipality@marneuli.ge

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3495787

·         შშმ პირების ერთჯერადი ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა
·         შეღავათები მუნიციპალურ ტრანსპორტზე
·         მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება
·         შშმ სტუდენტების სოციალური დახმარების პროგრამა
·         „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის“ დაფინანსების პროგრამა
·         სტატუსით უსინათლო პირთა კომუნალური ხარჯების დაფარვა
·         შშმ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსება

Address: ქ. რუსთავი, კოსტავას გამზირი №20, 3700

341 224737/220005

municipality@rustaci.gov.ge

მცხეთა მთიანეთის მხარე

Mtskheta-Mtianeti

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3538424

·         უსინათლოთა და გადაადგილების პრობლემის მქონე შშმ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

Address: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. №27

0346221990

contact@dusheti.org.ge
dusheti27@gmail.com

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3500338

·         სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
·         ჯანმრთელობის დაცვა და მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3494615

·         მოქალაქეების მკურნალობის და ოპერაციების ხარჯების დაფინანსება
·         ერთჯერადისოციალური დახმარება
·         ოჯახებისა  და ბავშვების სოციალური დაცვა

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3497234

·         შშმ პირთა სოციალური დაცვა
·         ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

კახეთის მხარე

Kakheti

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3558082

·         16 წლამდე შშმ ბავშვების დახმარება
·         ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების დახმარება
·         უსინათლოთათვის ერთჯერადი დახმარება
·         დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარება

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3494896

·         მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3500691

·         მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
·         სოციალური შეღავათები შშმ პირთა ოჯახებისთვის

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3509750

·         კომუნალურ გადასახადებზე დახმარების პროგრამა    შშმ პირებისთვის
·         ადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3518149

·         შშმ პირთა და ბავშვთა სოციალური დახმარება

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3526218

·         შშმ ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირთა რეაბილიტაცია

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3510822

·         ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დაცვა

https://matsne.gov.ge/ka
/document/view/3578034

·         შშმ პირთა და შშმ ბავშვთა სოციალური დაცვა
·         ეპილეფსიით და ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პაციენტთა დახმარება

თბილისი

Tbilisi

http://www.tbilisi.gov.ge/page/3167

·         შშმ პირთა საკურორტო მომსახურება
·         ყრუ ინვალიდთა თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფა
·         სოციალურად დაუცველი მკვეთრად შშმ უსინათლო პირების დახმარება
·         შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა
·         შინმოვლის თანადაფინანსება

http://www.tbilisi.gov.ge/page/3166

·         აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა
·         ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურება

მიმდინარე ეტაპზე სერვისები აფხაზეთში არ იძებნება.