შენი რესურსები

ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ ინფომაციაზე ხელმისაწვდომობისა და სარგებლის მიღების უფლება.
ცოდნის მიღება ამსუბუქებს ინფორმაციის არ ქონით გამოწვეულ პრობლემებს. სახელმწიფო სერვისები, რომლებსაც შეუძლიათ შეცვალონ ცხოვრება უკეთესობისკენ მარტივად მოძიებადი და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის. მაკ ჯორჯია რეგიონული განათლების რესურს ცენტრებთან, მუნიციპალურ , და სოციალურ სერვისებთან, თანამშრომლობით, შესაძლებელს ხდის ამას. დგილობრივი რესურსების გაზრდის ხელშეწყობისთვის მაკ ჯორჯიას გამოცდილი გუნდი ქართულად თარგმნის უახლეს მეცნიერულად დასაბუთებულ ინფომაციას, შეზღუდული შესაძლებლობების შესახებ, რაც ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ნფორმაცია ქვემოთ ლინკზე გადასვლით.

Resources-2000×1250

ინფორმაცია და ცოდნა

მაკ-ი ეძებს შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ ხელმისაწვდომ ადგილობრივ სერვისებს და მუშაობს, რომ ყველას მიაწოდოს ინფორმაცია თ უ რა სახის მომსახურებებია , როგორ და სად ვიპოვოთ ისინი.

GE-regions-01

განათლების რესურს ცენტრები

გაიგეთ მეტი იმ სერვისების და პროგრამების შესახებ, რომლებიც ხელმისაწვდომია ქვეყანაში „საქართველოს განათლების რესურს ცენტრების“ ფარგლებში

GE-regions-01

რეგიონული სერვისები

საქართველოს რეგიონებში არსებული ყველა ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისი გაერთიანებულია ერთ სექციაში

GE-regions-01

სოციალური სერვისების სააგენტო

მაკ ჯორჯიას გუნდმა შეააგროვა ინფომაცია სოციალური სერვისების სააგენტოსა და მის პროგრამებზე მთლიან საქართველოში.

Spread the love

Tell us what you think