მოდი ვითამაშოთ ერთად

მიზნად ისახავს  ბარიერების და სტერეოტიპების დამსხვრევას; მეგობრული გარემოს შექმნას, რაც საფუძვლად უნდა დაედოს საზოგადოების ჩაოყალიბებას. აღნიშნული იდეა MAC Georgia - ისა და მშვიდობის კორპუსის ერთობლივი პროექტია და წარმოადგენს თანამშრომლობის ისეთ მაგალითს, რომელიც აგრძელებს ინოვაციების დანერგვას და აღნიშნული პროგრამის კიდევ უფრო გავრცობას.

სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე ბავშვები

იკრიბებიან ერთად, რათა იცეკვონ, დაკავდნენ სახელოვნებო საქმიანობით, ითამაშონ კალათბურთი, ფეხბურთი, გაეჯიბრნონ ერთმანეთს ბაგირის გადაწევაში და მკვლავჭიდშიც. ისინი ერთად მუშაობენ, ერთად ჭრიან პრობლემებს და სწავლობენ ერთმანეთისგან. ესაა პრობლემების მარტივი ფორმით გადაწყვეტა და ჩვენ ხელს ვუწყობთ მას!

2016 წლის შემდეგ მასში, აღნიშნულ აქტივობებში 780 ბავშვზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა

Spread the love

Tell us what you think